Проекти

Проект „Подкрепа за успех“
Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето
Осигуряване на ученически шкафчета
Зелена класна стая
Образователен център по природни науки и математика
Твоят час