Проекти

Библиотеките като образователна среда
Проект „Подкрепа за успех“
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
Проект "Образование за утрешния ден"
Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето
Осигуряване на ученически шкафчета