Проекти

Библиотеките като образователна среда

Библиотеките като образователна среда

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” Модул „Библиотеките като образователна среда”

Научи повече
Проект „Подкрепа за успех“

Проект „Подкрепа за успех“

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Научи повече
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Научи повече
Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Научи повече