Занимания по интереси 2019-20

Клуб "Малки изследователи" 1-2 клас с ръководител Десислава Сиракова

Клуб "Сръчни ръчички" 3-4 клас с ръководител Дочка Краева

Клуб "Футбол"  5-7 клас с ръководител Нестор Несторов

Клуб "Забавна биология" 5-7 клас с ръководител Кирилка Пенчева