Занимания по интереси 2020-21

Група "Опознай света" 1-3 клас с ръководител Шефат Алиосман

Група "Природата и ние" 5 клас с ръководител Кирилка Пенчева

Група "Футбол"  5-7 клас с ръководител Нестор Несторов

Група "Кан академия за прогимназиален етап" 5-6 клас с ръководител Катерина Ганева