Занимания по интереси 2023-24

Група "Излети в Източните Родопи" с ръководител Александра Станчева
Група "Ментална математика" с ръководител Хатидже Еюб