Занимания по интереси 2022-23

Група "Бъдещи математици" с ученици от 2 до 4 клас и ръководител Шефат Ахмед

Група "Забавен английски" с ученици от 5 и 6 клас и ръководител Айлин Кадир

Група "Природни забележителности около нас" с ученици от 7 клас и ръководител Александра Станчева