Обществен съвет

Състав на обществения съвет

1.Гюлтекин Хамит Файък - кмет на с.Рани лист 

2.Севджан Емин Юсеин - кмет на с.Иванци и родител на ученици

3.Семра Сами Мурад- родител

4.Хюлия Ахмед Мехмед - родител

5.Севгюл Орхан Байрям - родител