Обществен съвет

Състав на обществения съвет

1. Виждан Осман Мюмюн - председател (родител)

2. Мердие Ибрям Ахмед -  член (представител на финансиращия орган)

3. Зейнеп Халил Шакир - член (родител)

4. Керим Емин Мюмюн - член (родител)

5. Сабрие Мехмедали Халим - член (родител)

Резерви:

1. Гюлюмсер Мюмюн Халил (родител)

2. Мердие Ергин Али (родител)
Обществен съвет към ОУ "Н.Й.Вапцаров", с.Рани лист

Обществен съвет към ОУ "Н.Й.Вапцаров", с.Рани лист

Научи повече