НП „България-образователни маршрути“ – 2023 година

НП „България-образователни маршрути“ – 2023 година

НП „България-образователни маршрути“ – 2023 година

Цел на НП: Създаване на условия за надграждане на знанията и уменията на учениците, както и възможности за социализация и общуване на учениците и педагогическите специалисти извън училищната и семейната среда с цел получаване на трайно интегрирано знание и меки умения, които подобряват личностното развитие.
Група "Опознай България" V-VII клас с ръководител Биляна Лилянова по маршрут Кърджали - Велико Търново през 18-20 окомври 2023 посетиха Велико Търново, архитектурно-исторически резерват "Царевец", Античен керамичен център Павликени, архитектурен резерват Арбанаси, Самоводска чаршия В.Търново, Пещера Бачо Киро Дряново, Дрявоновски манастир, склупторна изложба с. Раювци, Регионален етнографски музей Етъра и Национален парк-музей Шипка-Бузлуджа.
Група "Опознай България" I-IV клас с ръководител Селвер Шериф по маршрут Кърджали - Пловдив през 23-24 октомври 2023 посетиха Пловдив, Палеонтологичен музей Асеновград, Регионален природонаучен музей Пловдив, Античен театър Пловдив, Старинен Пловдив, Тракийска гробница Старосел Хисаря и Римска гробница Хисаря.