НП "Заедно в изкуствата и спорта" 2022-2023

НП "Заедно в изкуствата и спорта" 2022-2023

По Модул 2. „СПОРТ” е сформиран отбор по футбол от 13 момчета  от V - VII клас, като целите, които се стремим да постигнем е учениците да доразвият уменията си за работа в екип, да развием компетентностите им във футбола; да бъдат отговорни и дисциплинирани, но също и да играят за забавление и играта да им носи радост и удовлетворение.

По Модул 1. „ИЗКУСТВА”  са сформирани две групи за занимания в сферата на музиката - една вокална група в I възрастова група I - IV клас с 12 участници и втора вокална група във II възрастова група V - VII клас с 8 участници, с цели: стимулиране на интересите на учениците към музикалното изкуство, конкретно за групите към народната музика от Родопите; насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците; изграждане на умения за отговорно поведение; повишаване на музикалната култура и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности.