Занимания по интереси 2021-22

Група "Въведение в математиката" 1 и 2 клас ръководител Савка Николова

Група "По света и у нас" 5 клас с ръководител Биляна Лилянова

Група "Природа и здраве" 6 клас с ръководител Елена Топалова-Чифликова