НП "Заедно в изкуствата и спорта" 2023-2024

НП "Заедно в изкуствата и спорта" 2023-2024

По Модул 2. „СПОРТ” през 2023-2024  са сформирани два отбора: един отбор по футбол от 12 момчета  от V - VII клас с ръководител Айхан Салим и един отбор по волейбол от 10 ученици, смесен отбор от I -IV клас с ръководител Шефат Ахмед.

По Модул 1. „ИЗКУСТВА”  са сформирани две групи за занимания в сферата на танцовото изкуство с ръководител Мехмед Билял - една танцова група за Характерни танци в I възрастова група I - IV клас с 8 участници и втора танцова група за Съвременни танци във II възрастова група V - VII клас с 8 участници.