Иновативно училище. Иновации в действие 2020-2021

Иновации в действие 2020-2021
Нашето иновативно училище участва в Национална програма „Иновации в действие“ - МОДУЛ 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“, сключвайки договори за сътрудничество с ОУ „Христо Ботев“, с.Миладиново, обл. Кърджали, иновативно училище и ОУ„Св.св.Кирил и Методий“, с. Енчец, обл. Кърджали, неиновативно.

На 31 май 2021 г. нашето училище ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Рани лист като домакин бе посетено от горепосочените училища, с цел популяризиране и мултиплициране на иновативните практики от нашето училище, а също и обмен на мнения между педагогическите специалисти. Демонстрирана бе иновацията – въведения нов учебен предмет „Интерактивен графичен дизайн“ в VI клас. В следобедните часове посетихме Скалните гъби в околностите на с.Рани лист по пътя на с. Бели пласт. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4055597304477649&type=3

На 10 юни нашето училище гостува на ОУ „Христо Ботев“, с. Миладиново. Посетихме опитното поле, където на практика бяха демонстрирани постигнати иновативни добри практики и иновативни елементи. Всички учители и ученици посетиха и разгледаха археологическия комплекс Перперикон.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4070660079638038&type=3