НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници" 2022-2023

НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници" 2022-2023

По Дейност № 1: „Назначаване на образователни медиатори и/или социални работници в училища с концентрация на ученици от уязвими групи“ работят двама социални работници.

По Дейност № 2 „Организиране и провеждане на дейности на образователните медиатори и/или социалните работници с родителите на учениците от училища с концентрация на ученици от уязвими групи“ бяха проведени две инициативи: през август/септември бяха организирани срещи между учители, родителите и техните деца на териториите на махалите на тема: „Съвместна работа за получаване на добро възпитание и образование на учениците от родители и учители“, а през декември беше организиран благотворителен коледен базар на тема: „Празниците ни обединяват и са повод за подкрепа на нуждаещите се“.