Иновативно училище. Иновации в действие 2021-2022

Иновации в действие 2021-2022
Нашето иновативно училище участва в Национална програма „Иновации в действие“ - МОДУЛ 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“, съвместно с иновативно училище ОУ "Иван Вазов", Видин, ОУ "Христо Ботев", с.Горни Лом и ОУ "Христо Ботев", с.Крушовица.

На 16 май 2022 г. нашата група от 6 ученици и 2 учители отпътувахме за гр. Видин, като първия ден присъствахме на встъпителна среща в Общински съвет - Видин. На 17 май посетихме ОУ "Иван Вазов", Видин, където бяхме сърдечно посрещнати и наблюдавахме бинарен урок "Традиции и обичаи на родникя край, литература, информационни технологии". През следобеда разгледахме културно-историческите паметници на града "Замъка Баба Вида". На 18 май отпътувахме за пещера "Магура" и Рабишкото езеро, а по-късно следобед се изкачихме на Белоградчишките скали. На 19 май отпътувахме обратно, като по пътя се спряхме на Шипка и етнографския комплекс "Етъра".

Пристигане във Видин     ОУ "Иван Вазов", Видин     ОУ Видин     Магура     Белогр.скали    Още от Видин    Шипка    Етъра

Като домакини нашата тема на мобилността беше "Стимулиране на самостоятелното учене и креативността чрез интерактивния графичен дизайн". На 30 май посрещнахме гостите в хотел "Кърджали". На 31 май посетихме културно-историческата забележителност "Дяволския мост"  и тракийското светилище "Орлови скали", край Ардино. На 1 юни посрещнахме гостите в училище, където те посетиха час по Графичен дизайн в VI клас. Същия ден гостите посетиха Каменните гъби в района на нашето училище, а  в следобедния ден разгледахме Историческия музей в Кърджали.

Дяволския мост и Орлови скали                Нашето училище като домакин