Иновативно училище. Иновации в действие 2022-23

Тази година ние като иновативно училище участвахме в Национална програма „Иновации в действие“ с иновативно ОУ „Капитан Петко войвода“, гр. Варна, неиновативно ОбУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Стремци, обл. Кърджали и неиновативно ОУ „Христо Ботев“, с. Партизани, обл. Варна.

На З1 май 2023 година пристигнахме в гр. Варна и разгледахме крайбрежната градина на град Варна. На 1 юни бяхме посрещнати в ОУ „Капитан Петко войвода“, гр. Варна от целия колектив, начело с директора - д-р Александрина Величкова с изпълнение на народни песни от ученици в училището. Училището домакин проведе интердисциплинарен STEM урок на тема „Дизайн обучение в дигиталните технологии“, като бе в който взеха участие ученици от четирите училища, като изработиха емотикони, а впоследствие ги превърнаха в значки и ги размениха помежду си. Гости на събитието бяха г-жа Лилия Христова, директор на Дирекция “Образование и младежка дейност”, гр. Варна, г-н Ивайло Маринов, кмет на район Аспарухово. Събитието бе отразено от ВНТ https://bnt.bg/news/detski-hor-dobri-hristov-na-70-godini-319079news.html?fbclid=IwAR3VGfOxzG1llRZRndDeIZD6aiCqDjik6NTGaJBJxRVJnEsksXTAnBIcp5g. През ранния следобед посетихме Панорамната площадка на кв. Галата, където се намира училището, а през късния следобед посетихме централната крайбрежна ивица на гр. Варна. На 2 юни заедно с д-р Величкова и г-жа Иванова присъствахме на открит урок в Института по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" към БАН, гр. Варна, разгледахме лабораториите на института и подводницата в двора му. Запознахме се и с екологични и културно-исторически забележителности в Аспарухов парк и плажа на Аспарухово. През ранния следобед отпътувахме от гр. Варна.

От 25 до 27 юни 2023 г. нашето училище ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Рани лист бе домакин на горепосочените училища, с цел популяризиране и мултиплициране на иновативните практики от нашето училище, а също и обмен на мнения между педагогическите специалисти. Темата на мобилността бе „Изява на творчеството и дигиталните умения на учениците в часовете по интерактивен графичен дизайн“. На 25 май гостуващите училища от Варна и с. Партизани пристигнаха в град Кърджали. На 26 юни учениците, участващи в мобилността и колективът на училището посрещнахме гостите от трите училища с кратка музикална изява на вокалните групи по НП „Заедно в изкуствата и спорта“. Гост на събитието бе г-жа Даниела Апостолова, старши експерт по обществени науки и гражданско образование и религия и отговаряща за НП „Иновации в действие“, която извърши мониторинг по програмата. Бе посетен час по графичен дизайн в VI клас, където се демонстрира иновацията – въведения нов учебен предмет „Интерактивен графичен дизайн“ и практическото ѝ приложение за изработване на грамоти, които бяха разпечатани и раздадени на учениците. Включиха се и ученици от гостуващите училища. Гостуващото иновативно „ОУ „Капитан Петко войвода“ гр. Варна представи изработена игра в Scratch, където са използвани изработени графични обекти от интерактивния графичен дизайн, който също е предмет на иновацията на училището във Варна. Представена бе и практиката на училището като екоучилище, което бе предпоставка за разговор за обмяна на педагогически опит и идеи между учителите на училищата-партньори. При посещението си, гостите разгледаха училището, парка и „Зелената“ класна стая, а учениците спонтанно си организираха мач на футболното игрище. През следобедния ден всички групи посетихме тракийското светилище „Татул“, общ. Момчилград. На следващия 27 юни бяха посетени Историческия музей в гр. Кърджали, Манастирски комплекс "Св. Йоан Предтеча" и Храм "Св. Успение Богородично", кв. Гледка.

https://www.facebook.com/ou.s.ranilist/posts/pfbid02yKzg2E8NRT63synYMeaaDfL4zH1biXoZkn9SR64eGe9fcYt3rizJBey48dFXDJx7l