Новини

Патронен празник на училището и откриване на кабинет за занимания по интереси

Поощрителна награда за Туче от 6 клас във фотоконкурс

Откриване на проект "Зелена класна стая" по ПУДООС - 6 октомври 2017

Откриване на "Образователен център по природни науки и математика"

Откриване на новата учебна 2017-2018 година