Библиотеките като образователна среда

Библиотеките като образователна среда

Библиотеките като образователна среда

Чрез изпълнение дейностите по "Библиотеките като образователна среда" ще се стремим да събудим интерес у учениците към книгите и четенето, да стимулираме развитието на езика, въображението и креативността им. Постигането на добра четивна грамотност e и средство за ежедневно получаване на знания и спомага за ученето по всички учебни дисциплини. Четенето за удоволствие и развитието на функционалната грамотност са от изключителна важност за децата, когато става дума за по-нататъшната им реализация и развитие. Обособяването на „кът за четене“ превръща обновената библиотека в примамливо място за учениците, както с новия си интериор, така и с закупената актуална учебна и художествена литература. Предвидени са провеждането на редица инициативи и партньорство с регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”, Кърджали.