Библиотеките като образователна среда

Библиотеките като образователна среда

Библиотеките като образователна среда

Чрез изпълнение дейностите по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Библиотеките като образователна среда" ще се стремим да се събуди интерес у учениците към книгите и четенето, да се стимулират развитието на езика, въображението и креативността им. Постигането на добра четивна грамотност e и средство за ежедневно получаване на знания и спомага за ученето по всички учебни дисциплини. Четенето за удоволствие и развитието на функционалната грамотност са от изключителна важност за децата, когато става дума за по-нататъшната им реализация и развитие. Обособяването на „кът за четене“ превръща обновената библиотека в примамливо място за учениците, както с новия си интериор, така и с закупената актуална учебна и художествена литература. Предвидени са провеждането на редица инициативи и партньорство с регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров”, Кърджали.