Осигуряване на ученически шкафчета

Осигуряване на ученически шкафчета

Осигуряване на ученически шкафчета

През октомври и ноември 2018 в нашето училище бяха доставени и поставени шкафчета за учениците във всички класни стаи по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Осигуряване на ученически шкафчета". Така децата оставят част от учебниците и помагалата в шкафчетата и намалят товара на раниците.