Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето

Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето

Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето

Проектът „Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето“ (Конкурсна процедура 33.17-2018, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по  Договор №БС-33.17-3-004/27.09.2018) стартира от октомври 2018 и осигурява толерантна и сигурна среда за учениците от уязвими и рискови групи чрез прилагане на различни форми на интеркултурно образование с цел по-добрата им интеграция и социализация. Продължителността на проекта е 10 месеца на обща стойност 9 276 лв. Целевата група се състои от 30 ученици, 9 родители, 12 учители и 4-ма доброволци. Ръководител на проекта е Д.Павлова - директор на училището. Сформирани са три групи: „Различни заедно“ – с ръководител К.Пенчева; „Опознай и сътвори“ – с ръководител Д.Краева; „И технологиите могат да ни обединяват“ – с ръководител Е.Андонова.
На 30.10.2018 г. се в училището се проведе пресконференция, представяща дейностите по проекта. Пресконференция на старта на проекта - 30-10-2018
На 12.12.2018 в училище се проведе Коледен благотворителен базар , https://www.ouranilist.com/news.php?id=201на който учениците от група "Различни заедно" възстановиха обичая "Коледуване", а трапезите за Бъдни вечер и Коледа бяха представени от група "Опознай и сътвори". Групата "И технологиите могат да ни обединяват" заснеха видеа с интервюта от участниците и представиха своите новогодишни картички и календари. 
Благотворителен мартенски базар по проект "Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето" на групата "Опознай и сътвори". Картички за 8 март от група "И технологиите могат да ни обединяват"
Посещение на ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" гр.Кърджали на 21 март 2019г на групата "Опознай и сътвори" 
Посещение в Историческия музей, Кърджали и възстановка на обичая Лазаруване https://www.ouranilist.com/news.php?id=212
Възстановка на празника "Хадърлез" https://www.ouranilist.com/news.php?id=215
Кръгла маса на тема "Интеркултурна образование и възпитание на учениците" - 22 май 2019
Пресконференция за края на проекто - глогстер "От миналото към бъдещето по-добри"https://edu.glogster.com/glog/2018-19/3780lqs8b90