Обява - търсене на специалисти за групи по НП "Заедно в изкуствата и спорта" за 2024-2025 година

Обява - търсене на специалисти за групи по НП "Заедно в изкуствата и спорта" за 2024-2025 година

23-05-2024

ОУ "Н. Й. Вапцаров" обявява, че сформира по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ следните групи:

- Отбор по волейбол (момичета) - Модул2. "Спорт" - минимум 10 участници

- Отбор по футбол (смесен) - Модул2. "Спорт" - минимум 12 участници

Всяка група разполага с до 80 учебни часа за занимания в сферата на изкуствата и спорта -  не по-малко от 2 учебни часа седмично. 

Училището се нуждае от специалисти в областите на сформираните групи: специалист/и в областта на спорта - волейбол и футбол!
За повече въпроси и разяснения - моля да ни потърсите на посочените контакти в сайт