Ден на толерантността 23-24

Ден на толерантността 23-24

Ден на толерантността 23-24

Честването се проведе на 16 ноември 2023 година