Седмица на патрона на училището - Никола Йонков Вапцаров - 2022

Седмица на патрона на училището - Никола Йонков Вапцаров - 2022

Седмица на патрона на училището - Никола Йонков Вапцаров - 2022

От 5.12.2022г. стартира седмицата, посветена на патрона на ОУ „Никола Йонков Вапцаров”- с. Рани лист, общ.Кърджали.

Вапцаровите дни бяха отбелязани с редица мероприятия, които възпитаниците на училището подготвиха заедно със своите преподаватели. Седмицата, посветена на патрона, е част от символиката и ритуализацията на училищния живот и има за цел да популяризира историята и настоящето, да засили интереса към училищната институция, да стимулира творческата и индивидуалната изява на учениците.