Патронен празник 2020-21

Патронен празник 2020-21

Патронен празник 2020-21

111 години от рождението на нашия патрон - Никола Й. Вапцаров!!!

В условия на неприсъствено обучение/ обучение в електронна среда - изпълнения на учениците от ОУ "Н.Й.Вапцаров", с.Рани лист на стихове на Вапцаров, презентация за Вапцаров и изпъления на негови стихове от големи български рецитатори. https://www.youtube.com/watch?v=3IBOpvPO678&list=PLLtDoy7YB-fC5LSdzVkFAUZF-xR6xz9qz&index=1&fbclid=IwAR34OZsdcXulNEmUBCoQeBdOnEbqCw-qtkx_e34LnBa-BsE6yHqoK6cgY-Y