Трето място в националния конкурс "Фотоприказки 2020" за Мюмюн от 6 клас

Трето място в националния конкурс "Фотоприказки 2020" за Мюмюн от 6 клас

Трето място в националния конкурс "Фотоприказки 2020" за Мюмюн от 6 клас

Поздравления за Мюмюн и за всички ученици, чиито най-добри фотографии бяха изложени в училище, както и за ръководителя им- г-жа Елена Андонова!                                      Вътрешен кръг на фотоконкурса -  https://www.facebook.com/media/set?vanity=100014246254235&set=a.988332404984959  Фотографии с които участвахме във фотоконкурса - https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100014246254235&set=a.988316218319911