Родителска среща - 18 февруари 2020 - 17:30

Родителска среща - 18 февруари 2020 - 17:30

Съобщение

На 18 февруари (вторник) от 17:30 часа ще се проведе родителска среща за отчитане на резултатите от първи срок на учебната 2019-2020 година!