I клас

I клас

I клас

Първият учебен ден - класен ръководител Селвер Шериф
Малките първокласници са отговорни пред себе си и останалите. Те са задружни и толерантни към различията. Обичат да се изявяват при обща работа и активно участват в училищни и извънкласни мероприятия.