V клас

V клас

V клас

Класен ръководител - Айлин Кадир
Петокласниците активно участват в образователния процес. Използването на новите техники за преподаване и включването на дигитални ресурси в учебния процес допринася изключително много за активността в класната стая.
Учениците се доверяват на своите учители и търсят подкрепа, когато изпитват трудности. Това е така, защото знаят, че винаги могат да разчитат на своите учители.
Училището дава на децата добро възпитание. Използва установени методологии за индивидуализирано обучение и самоизграждане чрез опит, за да отговори на нуждите на всяко дете.