IV клас

IV клас

IV клас

Класът е разнообразен като структура. Учениците са с различен социален статус и семейно положение. Децата се различават и по своите интелектуално-познавателни и личностни качества, но се стремят да се справят с учебното съдържание и да станат един сплотен и задружен колектив.