III клас

III клас

III клас

Класът е разнообразен като структура. Учениците са с различен социален статус и семейно положение. Децата се различават и по своите интелектуално-познавателни и личностни качества, но се стремят да се справят с учебното съдържание и да станат един сплотен и задружен колектив.       

Вече в III клас през първия учебен ден.