VII клас

VII клас

VII клас

Учениците от класа обичат да спортуват и се стараят в учението. Каан участва  в областния кръг на олимпиадата по математика в Кърджали и олимпиадата ,,Знам и мога“. Придобитите знания създават у учениците траен интерес към околния свят, изграждат се навици и отговорност за опазване на околната среда. У всеки е създадено чувство за доверие и сигурност, ред и ангажираност, толерантност към различията и отговорност пред себе си и останалите. И накрая учениците от класа не забравят да се забавляват, да се усмихват и да бъдат добри приятели.

През първия учебен ден в VI клас