VI клас

VI клас

VI клас

Класът се състои от 11 ученика - 2 момичета и 9 момчета. Взаимоотношенията в колектива са добри, а най-добрата приятелска атмосфера се наблюдава в спортните игри. Учениците обичат да си помагат взаимно. Родителите проявяват заинтересованост не само към проблемите на учениците в училище, като им помагат според възможностите си, но и се включват в различни инициативи на училището.       

През първия учебен ден в V клас вече с новата класна Валентина Петлешкова.