IV клас

IV клас

IV клас

Учениците от класа са весели и задружни в игрите и труда. Малките палавници обичат да четат книжки, драматизират приказки, изработват картички, участват в тържества и празници на класа и училището.

През първия учебен ден в IV клас